Na začátek stránky

IP watchdog

IP watchdog

zobrazit více

Úkolem IP watchdogu je sledovat určené síťové zařízení, zda správně komunikuje.

Úkolem IP watchdogu je sledovat určené síťové zařízení, zda správně komunikuje. Správnost komunikace je potřeba správně nadefinovat. Dojde-li k odchylce od tohoto stavu (sledované zařízení se "zasekne" a přestane správně komunikovat), je žádoucí jej uvést zpět do funkčního stavu. Toto se nejčastěji provádí odpojení napájení a jeho znovupřipojením po určitém čase. Zařízení se tak restartuje a je vysoká pravděpodonost, že začne znovu fungovat.

Náhled stránky webového rozhraní IP Watchdogu v modulu SDS MICRO.

Správné nastavení

Špatně nastavený IP watchdog působí více škody než užitku. Je potřeba správně nastavit necitlivost, a to:

  • 1 pauzu činnosti IP watchdogu po zapnutí napájení, aby mělo zařízení čas nabootovat
  • 2 je-li sledované zařízení příliš vytíženo, je potřeba mu dát delší čas na odpověď, a nevyhodnotit to hned jako chybu

Nejčastější metoda činnosti

IP Watchdog nejčastěji ověřuje činnost sledovaného zařízení pomocí ICMP PING komunikace. Ping pracuje tak, že IP Watchdog vyšle paket (PING REQUEST), který je patřičně označen (pořadové číslo). Tento paket přijme sledované zařízení, zpracuje a odpoví jiným paketem (PING REPLY). Do paketu s odpovědí vloží patřičné pořadové číslo původního dotazu. IP Watchdog pak obdrží paket s odpovědí a tím ví, že sledované zařízení je schopno komunikace a zpracovávání obsahu paketů (na úrovni IP protokolu). Dále se měří RTT (Round Trip Time), tj. doba oběhu komunikace. Měří se od okamžiku vyslání paketu PING REQUEST do okamžiku příjmu paketu PING REPLY. Je-li změřená doba RTT delší než nastavená mez, může IP Watchdog patřičně reagovat.

Řízení záloh

Dojde-li k selhání sledovaného zařízení, je často žádoucí rychle přepnout na zálohu. To se buď děje přepnutím napájení (studená záloha), nebo je druhé záložní zařízení zapnuto, ale v klidu (uspáno), a v okamžiku přepnutí na zálohu je probuzeno. Probuzení lze provést např. zasláním tzv. WOL paketu.

Vaše dotazy - kontaktní formulář

Nevíte si stále rady? Napište nám, rádi vám poradíme.